XX
X
Pridané produkty (0)

Získajte príspevok v hodnote 350 EUR na notebook alebo tablet.

O projekte:

Cieľom projektu Digitálny žiak je podporiť rozvoj digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom jednorázového príspevku v hodnote 350 eur na nákup digitálneho vybavenia určeného pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 

Príspevok v hodnote 350 eur je určený na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Príspevky sa začnú žiakom poskytovať v priebehu roka.

Pre koho je príspevok určený:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
  • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl

Ako získať príspevok:

  1. Registrácia - ak vpadáte do cieľovej skupiny žiakov, môžete vyplniť tento registračný formulár. Následne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí vaše údaje a spravuje vašu žiadosť. (Proces môže trvať niekoľko dní)
  2. Potvrdenie - po úspešnom overení vám príde validačný SMS kód.
  3. Uplatnenie - Navštivte našu kamennú predajnu spolu so zákonným zástupcom, ktorého ste uviedli pri registrácii. Oslovte naších predajcov a vyberte si zariadenie podľa vaších potrieb.

ZDROJ: https://digitalnyziak.sk/